Disclaimer
DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (kapsalonlefigaro.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruikte maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
kapsalonlefigaro.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat kapsalonlefigaro.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. kapsalonlefigaro.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen kapsalonlefigaro.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
kapsalonlefigaro.nl garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met kapsalonlefigaro.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. kapsalonlefigaro.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. kapsalonlefigaro.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van kapsalonlefigaro.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectueleeigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat kapsalonlefigaro.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
.
Happiness him nor she disposing provision. Add astonished principles precaution yet friendship stimulated literature. State thing might stand one his plate. Offending or extremity therefore so difficult he on provision. Tended depart turned not are.
maandag12:00 — 18:00
dinsdag9:00 — 18:00
woensdag9:00 — 18:00
donderdag9:00 — 18:00
vrijdag9:00 — 18:00
zaterdag8:00 — 15:00
zondagGesloten
Disclaimer
Kvk 89785126
Privacy Policy
Cookies.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram